Ostaňte v láske 4-2023

Začal sa nový školský rok. Dúfame, že nové číslo časopisu Ostaňte v láske 2023-4 v tomto čase pomôže vybudovať hlboký, osobný vzťah s Bohom.

V tomto čísle Ostaňte v láske (4/2023) nájdete:

  • „Život je láska a láska je obeta“ – o geniálnom architektovi, ktorého práca bola ovocím jeho hlbokej viery
  • „Hlad po Bohu je silnejší ako utrpenie“ – nevšedné príbehy ľudí, ktorých viera v skutočnú prítomnosť Pána Ježiša v Eucharistii sa ukázala byť silnejšia ako utrpenie a smrť
  • „Keby nebolo Matky Božej, už by som nežila“ – dojímavé svedectvo Agáty, ktorú Mária vyliečila z rán, depresií, drogovej závislosti a okultizmu
  • „Modlitba je ako kyslík“ – slová Pána Ježiša o modlitbe a budovaní každodenného vzťahu s Bohom dané mystičke Alícii Lenczewskej zo Štetína
  • „Dynamika lásky“ – Jacek Pulikowski, skúsený manželský terapeut, tentoraz píše o prežívaní radosti z manželského styku
  • „Svojho manžela som spoznala v Hnutí čistých sŕdc“ – Natáliino svedectvo ukazuje, že aj dnes platí, že veľa mladých a úspešných ľudí si buduje vzťah založený na viere a čistote

Objednávky je možné zadávať: