Od pewnego czasu współpracujemy z Fundacją Salvatti, korzystając z jej pomocy przy zbieraniu 1,5% podatku na cele ewangelizacyjne. Do oferty ...

Katolicki dwumiesięcznik ewangelizacyjny „Trwajcie w miłości” stanowi kontynuację misji czasopisma „Miłujcie się!”. Pismo to zostało założone w 1975 r. przez ...