Ostaňte v láske 2-2023

Vážení čitatelia časopisu „Ostaňte v láske“!

Predstavujeme nové číslo katolíckeho evanjelizačného dvojmesačníka Ostaňte v láske 2/2023. Veríme, že články a svedectvá v ňom obsiahnuté vám pomôžu v hlbokom prežívaní Veľkonočného obdobia.

V čísle 2-2023 „Ostaňte v láske“:

• Krásna pani z Laus – prvé mariánske zjavenia v Európe sa udiali v malom mestečku vo francúzskych Alpách. Sprevádzali ich mnohé obrátenia a uzdravenia.

• Zachránené manželstvo – dojemné svedectvo moderátora Poľskej televízie Rafała Patyru a jeho manželky Joanny o tom, ako ich Boh vyviedol z vážnej manželskej krízy.

• Láskou zvíťazili nad nenávisťou – článok približuje príbehy ľudí, ktorí položili svoj život, aby zachránili iných.

• Z ateistky rehoľná sestra – svedectvo o tom, že aj na kľukatých cestách života vedie Boh človeka s láskou a neustále ho zahŕňa svojou starostlivosťou.

• Pravda o ľudskej sexualite – článok poskytuje odpoveď na častú otázku mladých: „Prečo nemôžeme bývať spolu predtým, ako sa vezmeme, lebo sa milujeme?“

 

Objednávky je možné zadávať: